Hlavná stránka

 Vyznamenanie „Za našu národnosť“

Výzva CSSM


CSSM aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania „ Za našu národnosť“ (maximum 3) osobám a kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.

Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:
• členovia a volené zbory CSSM,
• miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,
• registrované slovenské občianske organizácie v Maďarsku.

Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:
• presné údaje osoby alebo kolektívu,
• podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je predpokladom na udelenie vyznamenania.

Návrh treba odoslať na adresu úradu CSSM / 1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A /. Termín doručenia: do 14. apríla 2023. Návrhy hodnotí odborný výbor CSSM, vyznamenania udelí Valné zhromaždenie CSSM. Vyznamenania odovzdá predseda CSSM v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 1. júla 2023.

Pedagóg roka 2023

2023.02.27.

Celoštátna slovenská samospráva udeľuje pri príležitosti Dňa slovenských pedagógov v Maďarsku 20. apríla 2023 ocenenie Pedagóg roka pre slovenského národnostného pedagóga v školstve a pre pedagóga v materskej škole.

Výzvu na morálne ocenenie " Pedagóg roka 2023", štatút ceny a formulár nájdete tu.